Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Management Development

Drie startvragen:

  • Welke ambitie heeft uw bedrijf en wat vraagt dit van de Raad van Bestuur, directieteam en managementteams?
  • Hoe functioneren de diverse gremia? En op welke wijze draagt het huidig functioneren wel/niet bij aan de organisatiedoelen?
  • Welke visie op leren en leiderschap past bij de toekomst van de organisatie?
    - en wat betekent dit voor de gewenste teamontwikkeling?

Ons advies: Geen ontwikkeling los van de strategie
De ervaring leert dat teamontwikkeling gekoppeld moet zijn en blijven aan de strategie. Speel daarbij in op actuele kwartaalcijfers, marktontwikkelingen en nieuwe inzichten. Teamontwikkeling als doel op zich is zonde van het geld.

Ons advies: De hei op? Niet doen!
Ze zijn de hei op geweest” hoor je regelmatig. “Ze” zijn het directieteam dat enthousiast een training deed en met het geleerde binnen de organisatie - zo te horen - niet automatisch aansluiting vindt.
Overtuigd van het grote belang van goed functionerende teams investeren bedrijven in teamontwikkeling - en terecht.
Leg bij iedere ontwikkeling echter direct verband met de organisatie. Bijkomend voordeel: het betrekken van de context haalt het uit de exclusiviteit en zorgt voor openheid en betrokkenheid. Het voorkomt dat men opgetuigd van de hei komt en manhaftig het geleerde in praktijk probeert te brengen, terwijl de omgeving van niks weet.

Vlugschrift De hei op? Niet doen!