Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Senior consulting

Drie startvragen:

  • Wat heeft de organisatie nodig?
  • Wat verwacht u van een organisatieadviseur?
  • Wat maakt dat u het zelf niet doet?

En wat zoekt u: een inhoudelijk ervaren expert, een procesbegeleider die stimuleert of een motivator die beoordeelt en beloont? Wij adviseren vanuit kennis en ervaring in ontwikkel- en verandertrajecten.
Wat u daarbij in ieder geval kunt verwachten is maatwerk, geleverd door gekwalificeerde adviseurs met veel ervaring in adviesopdrachten.

 Opties:

  • Missie en Visie
  • Beleid en Strategie
  • Cultuur - Structuur
  • Communicatie en Marketing

Volgens de Orde voor Organisatie Adviseurs (OOA): Brengt een adviseur met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige problemen op orde. Daardoor bepaalt de aard van het vraagstuk de rol die de adviseur moet vervullen. *
* website OOA