Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Twin-Management

Effect = Kwaliteit x Acceptatie -Wet van Maier

Veelvuldige klacht bij interim-management is dat het gewenste effect op lange termijn tegenvalt. Dat is logisch want complexe vraagstukken kennen meer dan één dimensie. Daarbij is naast de inhoud ook het proces doorslaggevend voor resultaat op langere termijn. Plausibele redenen waarom Raden van Toezicht voor complexe en grote vraagstukken vaak een interim schaap met meer dan vijf poten zoeken.
Om ook bij deze opdrachten de slagingskans te garanderen ontwikkelden wij: Twin-Management.

Binnen Twin-Management werken twee senior interimmanagers. Als ervaren duo leveren zij beide een significante bijdrage aan een meervoudige opdracht. De twee zijn zowel qua kennis en ervaring als in stijl complementair.
Het werkproces van een ervaren duo kenmerkt zich door een grote mate van efficiëntie en trefzekerheid.
Twin-Management:

  • Kost onderaan de streep niets meer
  • Brengt resultaten op inhoud én proces
  • Levert significante versnelling op in complexe opdrachten
  • Heeft een groter bereik in omvangrijke opdrachten
  • Brengt zelfregulering en voorkomt zelfoverschatting van de interim
  • Ondervangt te grote verwachtingen van de solitaire genie