Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Evaluatie RvC & RvT - profiel en recommandations

Als veranderkundige en Governance specialist adviseerde en begeleidde ik de laatste 20 jaar veel directeuren, bestuurders en Raden van Toezicht, in profit en non profit.

Ik ben zelf voorzitter Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie en voorzitter Raad van Toezicht in de ouderenzorg en weet uit ervaring wat Governance inhoudt.
Daarnaast ben ik gastdocent op de Erasmus Universiteit (managementvaardigheden masters Gezondheidsmanagement) en coach bij de Topclass Erasmus centrum voor Zorgbestuur. Ook begeleid ik jaarlijks twee Intercollegiaal Adviesgroepen voor directeuren en bestuurders.

Naast begeleider van evaluaties en mijn ervaring als voorzitter ben ik ook landelijk actief, in de programmaraad bij de VTW (toezichthouders woningcorporaties), in de lustrumraad bij de NVTZ (toezichthouders zorg) en bij de NCD (commissarissen en directeuren) als docent in de leergang Governance Chairman.
Ik ben fan van Good Governance: een goede (zelf)evaluatie maakt daar deel van uit.


Profiel
Resultaatgericht en bestuurlijk| Analytisch en autonoom | Denkt buiten de kaders - stelt heilige huisjes ter discussie.

Recommandations
Quote: "Ze daagt je uit verantwoordelijkheid te nemen en je gezond verstand te gebruiken".