Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Vanuit een diversiteit aan werkvormen

You cannot change people, but people can change. Clare Graves

Werkvormen zijn er te kust en te keur. Werkvormen kanaliseren of bieden ruimte.
Werkvormen voegen iets toe aan het proces of laten mensen door een andere bril kijken.
Wij hanteren werkvormen als middel. Middelen die moeten passen bij het gewenste proces. Met u op maat gemaakt of vorm gegeven. Ons motto: de juiste werkvorm op het juiste moment.

Mogelijke werkvormen:

Advies- en klaagmuur
Boksen
Bedrijfswaarden 
Brainstorm
Casuïstiek vormen
Communicatievaardigheden
Debat
Erkennende gesprekken
Elevator Pitch
Feedback opdrachten
Forum
Ieder zijn eigen bril
Improvisatie opdrachten
Kernwaardenspel
Kernkwadranten
Kloosterrondgang
MDI gedragsanalyse

Lagerhuis
Leerstijltest
Leiderschapstest
Markt van vraag en aanbod
Metaforen en concepten
Modelling
Op reis? Dromen en visualiseren
Open Space
Openbaar Spreekuur
Onderhandelen
Paarden en leiderschap
Persoonlijke waarden
RET oefening
Ruach workshop
Speedconsulting
Teameffectiviteit
Zintuigenoefeningen