Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Resultaatgericht en Verbindend

Genoeg gekakeld, eieren leggen! A.Bakas

Investeren in interacties leidt tot verbetering van resultaten en tot grotere doelmatigheid.
In diverse organisaties praat men veel, vergadert lang en produceert indrukwekkende notities. Het blijft bij kakelen.
Onze werkwijze richt zich op de afgesproken resultaten èn het verbinden van mensen. De kwaliteit van de werkrelaties in uw organisatie bepaalt namelijk of de bedrijfsresultaten gehaald worden. Organisatieontwikkeling= kakelen èn eieren leggen.


Dit betekent:

  • Bruggen bouwen en dwarsverbindingen leggen
  • Vertalen van strategisch beleid naar dagelijkse taal
  • Duidelijke kaders aangeven en meetbare afspraken maken
  • Luisteren en elkaar aanspreken

In deze werkwijze betekent het dat wij met de focus op de resultaten voortdurend aandacht geven aan productieve interacties.