Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Intercollegiaal Advies

Zelfkennis behoedt voor ijdelheid. M. de Cervantes

Recommandations

Intercollegiaal Advies is een zakelijke variant van intervisie waarbij deelnemers elkaar reflecteren én adviseren op actuele thema’s, ingebrachte onderwerpen en lastige werksituaties. Naast reflectie biedt het gelegenheid om van collega’s een alternatieve werkwijze of tips voor een andere aanpak te horen.

De deelnemers vormen een leergroep bestaande uit gelijken die binnen een gespreksstructuur tot inzichten en oplossingen komen met betrekking tot ingebrachte casuïstiek. Het levert naast zelfkennis en zelfbewustzijn voor alle deelnemers, ook concrete adviezen op.

Werkwijze
De groep bestaat uit zes à acht bestuurders/directeuren die persoonlijk worden uitgenodigd.
De samenstelling van de groep is heterogeen: diversiteit verhoogt de waarde van intercollegiaal advies.
Er zijn zes bijeenkomsten: iedere zes weken op een vast tijdstip en een vaste locatie in het midden van het land. Een bijeenkomst duurt drie uur.

Uitnodiging zesde Intercollegiaal Adviesgroep directeuren en bestuurders