Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Intervisie en Supervisie

Een mens die te oud is om te leren, is waarschijnlijk altijd al te oud geweest om te leren.
S. Haskins

Intervisie

Intervisie is een vorm van leiderschapsontwikkeling waarbij collega’s elkaar reflecteren op actuele persoons- en functie gebonden vraagstukken. Bij intervisie staan de professie én de persoon centraal. Een intervisiegroep bestaat uit een mix van managers en/of professionals uit diverse geledingen.

Werkwijze

Intervisie benut de eigen deskundigheid binnen een organisatie. Het leert om de juiste vragen te stellen die leiden tot onderzoek en reflectie van denken, voelen en handelen. Intervisie stimuleert om van en met elkaar te leren. Binnen een afgesproken gespreksstructuur komt u tot inzicht aan de hand van ingebrachte casuïstiek.

Supervisie

Supervisie is een leertraject waarbij u als persoon in het werk centraal staat. Het richt zich op persoonlijke leervragen ten aanzien van uw werk.
Supervisie begeleidt in het adequaat op elkaar afstemmen van denken, voelen en handelen om eigen ervaringen in het werk te doorzien. In supervisie staat zelfreflectie op uw eigen stijl van werken centraal. Supervisie kan zowel individueel, als in groepssupervisie met maximaal drie personen. Een supervisietraject vraagt 10 gesprekken.
Naast managers hebben voornamelijk professionals baat bij deze leervorm.