Logo De Adviseursgroep

De Adviseursgroep - interim directeuren en senior consultants


Bewustwording en Borging

Ontwikkelen doen medewerkers niet omdat anderen het zeggen of omdat het in een beleidsnotitie staat. De eigen keuze voor een ontwikkeling wordt gemaakt op grond van bewustwording. Door iets te ervaren, te beleven. In een beleving wordt de boodschap beter begrepen. Beleven gaat via zintuigen. Zien, proeven, horen, voelen en ruiken. Een beleving doet daarom vaak meer dan een veelheid aan woorden.
Bewustwording creëren in ontwikkeltrajecten gaat - zo ontdekten wij - beter naarmate mensen meer dan één zintuig moeten gebruiken. Naast horen ook zien waar het om gaat. Behalve zien ook ervaren wat bedoeld wordt. Bewustwording leidt eerder tot een gedegen keuze om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zorgt tegelijkertijd voor de noodzakelijke borging.

Dit betekent:

  • Investeren in communicatie
  • Open staan voor ideeën van medewerkers
  • De ontwikkeling inzetten en doorzetten
  • Blijvend voorbeeldgedrag

Enthousiast vertaalt de taakgroep beleid in communicatie: een vrolijk beeldmerk, een pakkende slogan, een nieuwsbrief. Met als effect dat op hun beurt de facilitaire dienst lavendel in de schoonmaakmachines doet, de activiteitencommissie ideeën van medewerkers aan de waslijn hangt en in de gemeenschappelijke zaal een wensenboek ligt naast het beleidsplan.
Directeur Facilitair

Artikel:  Onconventioneel en onverwacht eenvoudig